Langer gezond en veilig thuis Sneller herstellen Zelfredzamer
Drijfveren


AptaVivar is een initiatief om eHealth in al zijn vormen geschikt toe te kunnen passen. Niet gedreven vanuit de "mogelijkheden", die er zeker zijn, maar vanuit het te behalen doel zoals de cliënt of patiënt deze ervaart op het gebied van:

  • Langer gezond en veilig thuis blijven wonen,
  • Sneller herstellen van een aandoening of 
  • Zelfredzamer in de samenleving staan ondanks ziekte of beperking.


Consulenten, verzorgers, begeleiders, behandelaars en hun praktijken, organisaties of instellingen kunnen bij ons terecht voor onafhankelijk advies, training en coaching om samen (zorg)technologie zinvol in te zetten.

De betekenis van AptaVivar is, met enige dichterlijke vrijheid, "geschikt in het dagelijkse leven".  Dit heeft enerzijds betrekking op het doel en anderzijds op het gebruik van zorgtechnologie.

Geschikt betekent dat het past bij de drijfveren van de cliënt of patiënt. Het begrijpen van deze drijfveren om aan behoud of verbeteren van kwaliteit van leven te werken is de basis voor zorgproffessionals om de passende maatregelen te nemen in hun specifieke situatie. Ook het toepassen van eHealth of andere vormen van zorgtechnologie begint daarom met het begrijpen van de drijfveren van cliënt of patiënt
 om te werken aan hun persoonlijke doelen vanuit hun eigen denken en doen.


De Nieuwe Dialoog


Alleen aan de hand van de drijfveren zijn uit het repertoire van mogelijkheden de juiste keuzes te maken. De zorgproffessional zal in een nieuwe dialoog met zijn of haar patiënt of cliënt treden om deze juiste keuzes te kunnen maken en de optimale randvoorwaarden te scheppen.

Onze aanpak bestaat uit het stap voor stap ervaring opdoen.  Van voorzichtig casiüstiek opbouwen door het één op één zelf proberen tot het gezamenlijk opzetten en managen van doelgroepgerichte regionale netwerken.

Meer weten? 

Contact
Voornaam
Achternaam
E-mail

 

 
 
Drijfveren
Dialoog
Inspiratie
Blog

2014 (c) AptaVivar, alle rechten voorbehouden.